وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران
33640533
88438786
22606121
77404626
موسسه حمل و نقل پایتخت با بیش از 1دهه تجربه ر زمینه حمل و نقل بار در تهران و شهرستانها همچنان پیشتاز در زمینه خدمات حمل بار با وانت بار در تهران

حمل بار از تهران به شهرستان ها از سالیان درو تا الان دارای اهمیت بالایی بودو است ونیر همواره از سالیان مشکلات متعددی سد راه این

جابه جایی ها بوده و همواره مردم نیز روز به روز به دنبال راه حل های مخطلف برای حل مشکل حمل و نقل بوده و هستند .ونیز به همین

خاطر با گذشت سالها شرکت ها و دفاتر حمل بار ترتیب شکل گرفتند به این کمک شایان را به عموم مردم در زمینه حمل و نقل نمود پس

به همین خاطر حس رقابت بین شرکت ها و موسسات مخطلف در این زمینه شکل گرفت که با گذشت زمان موسسات موفق و کوشا در

این زمینه روز به روز به خدمات خود افزوده جهت رفاه حال هرچه بیشتر متقاضیان .پس با این حال این موسسه از سال پیش تا الان تمتم

تمرکز خود را در این زمینه قرار داده  تا مثل همیشه بهترین خدمات را در اختیار همشهریان محترم خود قرار دهد.و از سال 88 تا کنون با

تمرکز بخشیدن به بخش حمل بار به شهرستان ها توانست مثا همیشه در این زمینه نیز مثا تمام بخش های مخطلف به بهترین نحو خدمات

خود را در اخطیار عموم هموطن های محترم بگذارد.


سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

دفتر شمال تهران 22881176_ 22636898 _ 22606121_ 26769958

دفتر مرکز تهران  88176820_ 88064330_ 88438786_88417857_88415378_88457083

دفتر غرب تهران   44030771 _ 44359285_44359249_44359533

دفتر شرق تهران  77751917_77404626_77560924_77560450_77542548_77591823

دفتر جنوب تهران 33029173 _

وانت بار, وانت تلفنی, وانت بار تهران, پیک وانت,تاکسی بار,وانت شهرستان 33640533