وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران
33640533
88438786
22606121
77404626
موسسه حمل و نقل پایتخت با بیش از 1دهه تجربه ر زمینه حمل و نقل بار در تهران و شهرستانها همچنان پیشتاز در زمینه خدمات حمل بار با وانت بار در تهران

وانت بار, وانت تلفنی, وانت بار تهران, پیک وانت,تاکسی بار,وانت شهرستان وانت بار پایتخت

باربری نزدیک پل رومی, وانت بار نزدیک پل رومی

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

دفتر شمال تهران 22881176_ 22636898 _ 22606121_ 26769958

دفتر مرکز تهران  88176820_ 88064330_ 88438786_88417857_88415378_88457083

دفتر غرب تهران   44030771 _ 44359285_44359249_44359533

دفتر شرق تهران  77751917_77404626_77560924_77560450_77542548_77591823

دفتر جنوب تهران 33029173 _ 33640533

پل رومی در تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه صدر قرار دارد و دسترسی به محله الهیه را اسان میکند. پل رومی برگرفته از پلی واقه د جنوب غرب ایران در شهر دزفول است که بوسیله اسیران رومی در زمان جنگ ساخته شده و به همین دلیل به این پل پل رومی میگفتند.


وانت بار تهران با پوشش محدوده ای پل وبا مستقر کردن باربری و وانت و حتی نیسان بار در این محدوده اماده ارائه خدمات حمل و نقل بار در پل رومی بصورت شبانه روزی صورت میگیرد پس با این امر همشهریان و سکنین محترم این محدوده میتوانند با تماس با دفتر مرکزی وانت بار پیشتاز (پایتخت) از خدمات این شرکت بهرهمند شوند.