وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران
33640533
88438786
22606121
77404626
موسسه حمل و نقل پایتخت با بیش از 1دهه تجربه ر زمینه حمل و نقل بار در تهران و شهرستانها همچنان پیشتاز در زمینه خدمات حمل بار با وانت بار در تهران

وانت بار, وانت تلفنی, وانت بار تهران, پیک وانت,تاکسی بار,وانت شهرستان وانت بار پایتخت

قانون استفاده اجباری کمریند ایمنی و کلاه ایمنی 

ماده واحده - از تاریخ لازماالاجرا شدناین قانون ، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اولانواع خودرو های در حال حرکت در مسیر جاده های بین شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سررنشینان موتورسیکلت اجباری است.

دولت مکلف است کمربند و کلاه ایمنی استاندارد را به مقدارنیاز کشور تهیه و عرضه نماید.

تبصره ١-وزارت صنایع و کلیه شرکتهای خودرو سازی مکلفند خودروهای تولید داخلی را همراه با کمربند ایمنی استاندارد عرضه نماید. همچنین انواع خودروهای وارداتی باید دارای کمربند ایمنی باشند.

تبصره ٢- میزان جریمه عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی به ترتیب ده هزار و پنجاه هزار ریال تعیین می گردد.توسعه محدوده ماده واحد با توجه به نقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی و زمانبندی اجرای این قانون بر اساس آئین نامه ای که طرف مدت شش ماه وزارتخانه های کشور ، دادگستری ، راه و ترابری و صنایع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .